Κανόνες Συμετοχής 10χιλ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κυριακή 7 Μαΐου 2017

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : 10.15 πμ. από την πλατεία του χωριού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:. Ο αγώνας απευθύνετε σε αθλητές με μικρή έως μέτρια εμπειρία αγώνων βουνού , άλλα και σε γρήγορους αθλητές που θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε αυτήν την απόσταση. Θα πρέπει οι αθλούμενοι να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό στους κανονισμούς του αγώνα. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τον αγώνα αθλητή που δεν σεβάστηκε το ΒΟΥΝΟ.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Η σηματοδότηση έχει γίνει με πινακίδια κόκκινου και άσπρου χρώματος που μέσα αναγράφουν (04).Επίσης θα χρησιμοποιηθεί πορτοκαλί φωσφορούχο σπρέι, όπου είναι απαραίτητο, για την συνέχιση της σωστής κατεύθυνσης των αθλητών. Επιπλέον, θα υπάρχουν δείκτες στα δύσκολα σημεία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον αγώνα μπορούν να συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αθλητής μικρότερος των 18 ετών μπορεί να λάβει μέρος μόνο με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του.    Ο κατάλογος των συμμετοχών κλείνει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται κάθε χρόνο με την αναγγελία της έναρξης των εγγραφών Για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών που θα δεχθεί η διοργάνωση θα είναι 300 αθλητές.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Έγκυροι θα θεωρούνται οι αθλητές που θα περάσουν από τους σταθμούς ελέγχου και θα τερματίσουν εντός του χρονικού ορίου των 2.30 ωρών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Θα υπάρχει μια γενικής ανδρών και γυναικών και 3 κατηγορίες ανδρών ανάλογα με την ηλικία

Α1. Αντρών 18-29 ετών        

Α2. Αντρών 30-49 ετών        

Α3.Αντρών 50 και άνω       

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Οι αθλητές συμμετέχουν με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη και θα πρέπει να έχουν πρόσφατα υποβληθεί σε κατάλληλες ιατρικές εξετάσεις για το οποίο θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση. Οι διοργανωτές και η Επιτροπή του Αγώνα δεν ευθύνονται για το θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Εάν χρειαστεί λόγο κακών καιρικών συνθηκών, οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν η να διακόψουν τον αγώνα, προκειμένου να μην θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  http://sxokavalas.gr/index.php/egr/paggaio-10-km/paggaio-aitisi-10km

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το κόστος συμμετοχής για τους αθλητές/τριες είναι   5 Ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα, τροφοδοσία , υποστήριξη και αναμνηστικό μετάλλιο.

Τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Αριθμός Λογαριασμού: 6061040030914

IBAN: GR4401710610006061040030914

BIC:  PIRBGRAA

Δικαιούχος: Σύλλογος Χιονοδρομίας-Ορειβασίας Καβάλας

Στην κατάθεση να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

Τα έξοδα κατάθεσης από τράπεζα εκτός Πειραιώς βαρύνουν τον καταθέτη.

Το αντίγραφο της κατάθεσης θα πρέπει να προσκομιστεί στη γραμματεία των αγώνων. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ: Την ημέρα του αγώνα Κυριακή 7 Μαΐου 2017, 07:30 - 09:00 από την γραμματεία του αγώνα στο χώρο της εκκίνησης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ: Οι αθλητές και οι αθλήτριες συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη και η ασφάλιση επιβαρύνει τους ίδιους.

ΕΠΑΘΛΑ: Μετάλλιο για όλους τους αθλητές, κύπελλα για τους τρεις πρώτους άντρες και τις τρεις πρώτες γυναίκες, τιμητική διάκριση για τον μεγαλύτερο και μικρότερο σε ηλικία αθλητή ή αθλήτρια.